<div align="center"> <h1>Inicjatywa Pracownicza Federacji Anarchistycznej Poland</h1> <h3>Inicjatywa Pracownicza Federacji Anarchistycznej Poland</h3> <p>Inicjatywa Pracownicza Federacji Anarchistycznej Poland</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://ip.hardcore.lt/ozzip/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=4&Itemid=29" rel="nofollow">ip.hardcore.lt/ozzip/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=4&Itemid=29</a></p> </div>